Cząsteczka miozyny jest białkiem

Cząsteczka miozyny jest białkiem o bardzo wydłużonym kształcie. Składa się z trzech łańcuchów polipeptydowych, a jej masę cząsteczkową określono na około 600 000. Miozyna ma właściwości enzymu hydro- lizującego ATP do ADP i fosforanu, co jest szczególnie interesujące ze względu na możliwość wykorzystania energii ATP dla skurczu. Aktywność enzymatyczną podwyższają jony wapnia i hamują jony magnezu. Działaniem trypsyny w odpowiednich warunkach można rozszczepić cząsteczkę miozyny na dwa fragmenty: meromiozynę lekką (MML) o masie cząsteczkowej 150 000-170 000 oraz meromiozynę ciężką (MMH)

-0 masie cząsteczkowej 360 000-380 000. Aktywność enzymatyczna pozo-staje tylko w MMH, a więc centrum aktywne enzymu znajduje się na rozszerzonym, globularnym końcu długiej cząsteczki miozyny. Schema-tycznie cząsteczkę miozyny przedstawiono na ryc. 15.

Leave a Reply