Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Cyklosporoza

Budowa i rozwój. Oocysta okrągła, średnicy 8-10 pm, wydalana z kałem człowieka nie jest postacią dojrzałą. W środowisku zewnętrznym po 5 lub dalszych dniach wytwarzają się w niej dwa sporoblasty, a w nich po dwa sporozoity. Wrotami inwazji jest jama ustna prawdopodobnie od zarażenia do pojawienia się oocyst w kale człowieka mija 5-13 dni. Nie są poznane inne postacie cyklu rozwojowego tego pierwotniaka u człowieka oraz rezerwuary u zwierząt.

Chorobotwórczość. Cyklosporoza (cyclosporosis) przebiega u ludzi podobnie jak inne protozoonozy przewodu pokarmowego, chociaż początek przypomina grypę, z ogólnie złym samopoczuciem i nieznacznie podwyższoną temperaturą. Potem dołączają się bóle mięśni, biegunka (średnio 7 wypróżnień na 24 h), nudności, wymioty, brak apetytu, postępująca utrata masy ciała biegunka o słabszym nasileniu (3-4 stolce na 24 h) utrzymuje się najdłużej z okresami remisji, chociaż wyraźnie przedłuża się w okresie lata i u osób powracających z klimatu tropikalnego. Zarażenie to opisano jako dotyczące zwłaszcza podróżnych (w Ameryce Południowej, Pakistanie, Indiach, na Karaibach) oraz osób z niedoborami odporności (AIDS).

Wykrywanie. Oocysty wykrywa się w preparatach bezpośrednich w mikroskopie fazowo-kontrastowym lub w preparatach trwałych barwionych metodą trójchro- matyczną, ocenianych z użyciem immersji olejowej konieczne wykonywanie po-miarów oocyst, dla różnicowania ich z oocystami Cryptosporidium. Materiał z biopsji jelita musi być badany w mikroskopie elektronowym transmisyjnym.

Zwalczanie. Nie opracowane.. Sarcocystis hominis Lankester, 1881. Występowanie. Kosmopolityczny pierwotniak u człowieka pasożytujący w koń-cowym odcinku jelita cienkiego (rozmnażanie płciowe) oraz w mięśniach gładkich i poprzecznie prążkowanych (rozmnażanie bezpłciowe) wcześniej identyfikowany jako jeden z gatunków rodzaju Isospora (/. hominis Raillet et Lucet, 1891). Prewalencja zarażenia w Polsce wynosi kilkanaście procent, jest wyższa u dzieci niż u dorosłych aż w 30% są to inwazje rodzinne (Płotkowiak).

Leave a Reply