Co jest Celem leczenia?

Jeżeli w wyniku leczenia zachowawczego uzyskamy nastawienie zwichnięcia, lecz po 2 roku życia dziecka cechy dysplazji (wzmożone przodoskręcenie, stromość „dachu” panewki) nie cofną się, rozwój stawu biodrowego nie będzie prawidłowy. Utrzymująca się niezborność stawu i płytkie zanurzenie głowy staje się przyczyną przeciążenia stawów u dorosłych i powstawania zmian zwyrodnieniowych (coxarthrosis).

„Celem leczenia operacyjnego jest przywrócenie prawidłowych stosunków sta-wowych jako podstawy do prawidłowej i trwałej czynności stawu” (Gruca).

– 1. Sposoby operacyjnego leczenia zwichnięcia:

a) otwarta repozycja zwichnięcia (reposito cruenta simplex) rzadko jest stosowana w 2-3 roku życia po niepowodzeniach w nastawianiu sposobem zachowawczym

– b) połowicza plastyka stawu sposobem Codivilla-Colonna (hemiarthropJastica) polega na wstawieniu okrytej torebką stawową głowy kości udowej do pogłębionej

– 1 wymodelowanej panewki gdy kąt antetorsji jest wzmożony, zabieg ten łączy się z korekcyjną osteotomią międzykrętarzową

– c) w. przypadkach zwichnięć wysokich skraca się trzon metodą Zahradnićka, by uniknąć nadmiernego nacisku w stawie i następowej martwicy głowy.

– 2. Operacyjne leczenie nadwichnięć polega na odtworzeniu dobrego oparcia dla głowy za pomocą:

– a) plastyki „dachu” panewki

– b) osteotomii miednicy, np. sposobem Saltera

– c) plastyki pozastawowej panewki (gdy współistnieje torsja ponad 30° wykonuje się osteotomię uda dla uzyskania zborności stawu) istnieje tu cały szereg metocł i modyfikacji pozwalających na staranne dobranie rodzaju zabiegu do stopnia znie-kształcenia.

– 3. Leczenie zaniedbanych dysplazji i ich następstw wymaga poprawienia sto-sunków anatomicznych i biomechanicznych drogą:

– a) osteotomii kości udowej, obniżenia i plastyki dachu panewki

– b) osteotomii z przesunięciem trzonu kości udowej w kierunku osi mechanicznej z waryzacją lub walgizacją według Pauwelsa i Mc Murraya

– c) u chorych przed 50 rokiem życia przeprowadza-się zabiegi plastyczne

– d) u chorych po 65 roku życia zastosowanie mają protezy stawu, zabiegi re-konstrukcyjne lub paliatywne w zależności od stanu klinicznego.

Leave a Reply