Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Btony biologiczne

Chemiczny skład błon komórkowych opisano dla kirku obiektów: krwinek czerwonych wołu, komórek Schwanna (osłonek mielinowych nerwu), komórek mięśniowych, wątrobowych oraz pewnych komórek no-wotworowych. Przykłady zestawiono w tab. 6.

Błona komórkowa jest zbudowana z lipidów, białek i węglowodanów, które jednak występują w różnych proporcjach. Opisywano również obecność RNA w preparatach błon komórkowych, co może jednak budzić pewne zastrzeżenia ze względu na technikę otrzymywania takich preparatów.

Białka występujące w błonie są zbudowane w przeważającej części z aminokwasów niepolarnych. Stąd do uwolnienia tych białek z błon potrzebne są detergenty albo rozpuszczalniki organiczne, a po ich usu-nięciu, białka te wypadają z roztworów wodnych. Dla przykładu można wymienić kilka takich białek, podając procent aminokwasów polarnych zawartych w cząsteczce: proteolipid z mieliny 28,6, fosfokinaza alkoholi izoprenoidowych C55 31,2, rodopsyna wołu 36,2, kompleks II chlorofilu 37,2, oksydaza cytochromowa 39,7, ATP-aza siateczki śród- plazmatycznej 42,9, białko wrażliwe na oligomycynę w mitochondriach 43,4. Inne białka błon można otrzymać działając środowiskiem wodnym, ale i one zawierają stosunkowo mało aminokwasów polarnych. Do nich należą: ATP-aza mitochondriów 45,6, oksydaza monoamin w mitochondriach 46,1, cytochrom c ludzki 48,1 i zasadowe białko mieliny 50,0.

Leave a Reply