Brak tętna

Brak tętna. Decyduje badanie tętna na obydwu tętnicach promieniowych oraz na tętnicach szyjnych wspólnych. Poszukiwanie tętna w innych okolicach spełnia rolę pomocniczą.

Brak oddychania. Zatrzymanie krążenia może nastąpić równocześnie z zatrzymaniem ruchów oddechowych lub wkrótce potem. Nie występuje zjawisko odwrotne – zatrzymanie krążenia nie poprzedza zatrzymania oddychania. Mianem oddychania określa się przy tym miarowe ruchy oddechowe, z wyraźnym wdechem i wydechem. Trzeba je odróżnić od kurczów mięśni wdechowych, które występują już po ustaniu krążenia i są wynikiem ostrego niedotlenienia ośrodkowego układu nerwowego. Kurcze te, zwane „oddechami zejściowymi”, są bardzo rzadkie (co 10-15 sekund), trwają łącznie około 2 minuty, a do ich cech charakterystycznych należy silny „wzdychający” wdech, włączenie dodatkowych mięśni wdechowych (mięśnie grupy podgnykowej, mięśnie międzyżebrowe), pociąganie w dół tchawicy podczas wdechu, zmniejszanie się siły skurczu mięśni z każdym kolejnym wdechem oraz brak wyraźnego przejścia wdechu w wydech.

Leave a Reply