Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Barwienie oocyst Cryptosporidium w preparatach kału

Do badania pobiera się osad kału rozcieńczonego wodą i odwirowanego przy 300 g przez 2 min. Jeżeli próbka kału zawiera dużo śluzu, należy dodać do osadu 10 kropli 10% roztworu KOH, zamieszać, przemyć 10% roztworem formaliny i odwirować. Kroplę osadu umieścić na szkiełku podstawowym, utrwalać przez 10 min w temp. 70°C, zalać roztworem fuksyny karbolowej i podgrzewać szkiełko nad palnikiem dopóty, dopóki preparat nie zacznie parować. Po upływie 5 min spłukać szkiełko wodą i odbarwić preparat 5% roztworem kwasu siarkowego przez ok. 30 s. Po spłukaniu preparatu wodą nalać roztworu błękitu metylenowego (lub 0,5% zieleni malachitowej), barwić przez 1 min, po czym ponownie spłukać wodą, wysuszyć i oglądać pod mikroskopem. W preparacie dodatnim widać czerwono zabarwione oocysty na niebieskim lub zielonym tle.

Metody ilościowego oznaczania pasożytów w kale. Metody ilościowe są stosowane w celu określenia intensywności zarażenia oraz oceny skuteczności wdrożonego leczenia, zwłaszcza w przypadkach schistosomozy jelitowej i ancylostomozy. Najbardziej znaną metodą ilościową jest technika opisana przez Stolla, w której liczbę wydalanych jaj podaje się w przeliczeniu na jednostkę masy, np. na 1 g kału. Liczenie jaj pasożytów ma ograniczoną wartość informacyjną, zwłaszcza gdy przeprowadza się je jednorazowo, ponieważ liczba wydalanych jaj waha się w bardzo szerokich granicach między poszczególnymi dniami zarażenia oraz w zależności od pory dnia, np. liczba wydalanych jaj Schistosoma osiąga najwyższe wartości między 10°° a 1400.

Leave a Reply