Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Badanie przedmiotowe

W badaniu przedmiotowym dominowało sino-czerwone zabarwienie skóry ‚twarzy i szyi, karku i okolic nadobojczykowych. Badaniem neurologicznym nie stwierdzono cech uszkodzenia w zakresie CUN. Nad klatką słyszane rzężenia grubobańkowe i furczenia udzielone z zalegającej w górnych drogach oddechowych wydzieliny. Wykonano radiogramy, w których nie stwierdzono odmy opłucnowej i śródpiersiowej.

Ze względu na nasilenie się objawów niewydolności oddechowej pod jęto próbę intubacji w uśpieniu, po podaniu skoliny. W obrazie laryn- goskopowym stwierdzono znaczny obrzęk nasady języka, zasłaniający nagłośnię śluzówek jamy ustnej i gardła ze znacznym ich zasinieniem. Z podniebienia miękkiego luźno wiszące strzępki śluzówki. Wykonano tracheostomię i podłączono do respiratora – stan ogólny uległ poprawie. Po 6 godz. ze względu na powrót wydolnego własnego odde-chu, dziecko odłączono od respiratora. W 2 dobie po kontrolnym badaniu laryngologicznym, które potwierdziło ustąpienie obrzęku, usunięto rurkę tracheostomijną.

Leave a Reply