Badania nad wpływem hormonów

Uważa się, że regulacja allosteryczna aktywności enzymu jest jednym z ważniejszych punktów uchwytu hormonów. Hormony, z uwagi na ich niski ciężar cząsteczkowy, spełniają warunek czynników alloste- rycznych.

Badania nad wpływem hormonów na kompleks kwasów nukleinowych w komórce po raz pierwszy przeprowadzono u owadów, podczas ich metamorfozy. Obserwacje te dotyczyły tzw. olbrzymich chromosomów występujących w komórkach ślinianek niektórych owadów. Proces przeobrażania owada poprzedzany jest bardzo charakterystycznymi zmianami w chromosomach, co wygodnie może być obserwowane w chromosomach olbrzymich. W chromosomach dochodzi do powstawania obrzmień, które bywają nazywane pierścieniami Balbianiego. Badania autoradiograficzne z użyciem znakowanego prekursora RNA, 3H urydyny, wykazały, że w miejscach pierścieni Balbianiego odbywa się proces transkrypcji informacji genetycznej. Powstają różne rodzaje in-formacyjnego RNA, a wśród nich mRNA odpowiedzialny za syntezę enzymu – dopakarboksylazy. Dopakarboksylaza jest enzymem istotnym w metamorfozie owada.

W 1960 r. Clever i Karlson zauważyli, że podanie hormonu sterydo-wego, występującego u owadów – ekdysonu, powoduje bardzo szybko po jego wprowadzeniu powstawanie pierścieni Balbianiego zawsze w tych samych charakterystycznych miejscach chromosomu. Oznacza to jednocześnie zainicjowanie syntezy informacyjnego RNA i syntezę odpowiednich białek. Autorzy tych badań sugerują, że ekdyson odma- skowuje segmenty DNA poprzez kombinację z histonami. Prawdopodobnie ekdyson powoduje allosteryczną przemianę histonów. Uwolnienie DNA z osłaniających go histonów, jak wspomniano poprzednio, jest warunkiem rozpoczęcia transkrypcji.

Leave a Reply