Author Archive

Występowanie w Azji i Afryce a infekcja

Wykazano, że częstość występowania w Azji i Afryce szczepów Plasmodium opornych na chlorochinę wzrasta o ok. 15% rocznie. Powoduje to, że wprowadza się często do leczenia zimnicy farmaceutyki złożone, zawierające np. pirymetaminę + dapson, pirymetaminę + chlorochinę, a także – łączy się dwa leki, np. pirymetaminę

Read the rest of this entry »

Kifoskoliozy wrodzone

Rokowanie i wynik leczenia zależą od okresu rozpoczęcia leczenia operacyjnego, od czasu rozwoju skoliozy, do wielkości i rodzaju skrzywienia, stopnia jego ruchomości, od wieku oraz od dokładności wykonania zabiegu i leczenia pooperacyjnego. U dzieci kręgosłupa się nie usztywnia. U dorosłych przeważnie nie można uzyskać dużej poprawy, jeśli chodzi o wielkość skrzywienia (z wyjątkiem ruchomych skolioz porażennych), ale usztywnienie może być konieczne dla usunięcia bólów spowodowanych zmianami zniekształcającymi.

Read the rest of this entry »

Rozpoznanie pęknięcia śledziony

Rozpoznanie pęknięcia śledziony może nastręczać wiele ‚trudności. Dużą wartość ma wywiad dokładnie zebrany od chorego, jego opiekunów lub świadków wypadku oraz badanie fizykalne. Uraz brzucha, klatki piersiowej oraz tak zwane ogólne potłuczenie zobowiązują lekarza do poszukiwania objawów uszkodzenia śledziony. Objawy krwotoku wewnętrznego, wolnego płynu w jamie otrzewnowej, bolesność powłok w okolicy śledziony oraz ból promieniujący ku okolicy nadobojczykowej lewej są najczęstszymi oznakami pęknięcia śledziony. Jednak nie zawsze one wy-stępują i często związane są z uszkodzeniem innych narządów. Wymienione przez niektórych autorów trzy fazy choroby tj.: bezpośredni wstrząs pourazowy, przejściowa poprawa stanu pacjenta i ponowny wstrząs krwotoczny są wskazaniem do operacji.

Read the rest of this entry »

Złamanie miednicy

Wyniki badań. Od 1974 do 1982 r. leczono w Klinice Chirurgii Dziecięcej w Lublinie 40 dzieci, u których stwierdzono złamanie miednicy. Wśród nich większość stanowili chłopcy (25 przyp. – 63 proc.). Wiek naszych pacjentów wahał się od 2 do 14 lat, przy czym najczęściej były to dzieci w wieku szkolnym (ryc. 1).

Read the rest of this entry »

Ogon zagięty

Samiec ma 145-320 mm długości i 2-4 mm średnicy. Ogon zagięty jest na stronę brzuszną, na której znajdują się liczne (do 70 par) brodawki przedstekowe i nieliczne (5-7 par) brodawki zastekowe. Ze steku wystają często 2 szczecinki kopulacyjne osiągające 2 mm długości. Układ rozrodczy pojedynczy, składa się z cewkowatego, długiego jądra, krótkiego przewodu wyprowadzającego z pęcherzykiem nasiennym i długim nasieniowodem, wpadającym do przewodu wytryskowego, otwierającego się w części grzbietowej steku.

Read the rest of this entry »

Badanie kontrolne

W leczeniu stosuje się albendazol (400 mg przez 3 kolejne dni), tiabendazol (50 mg/kg mc. przez 2-3 dni) patrz T. saginata, lub pirantel (Combantrin, Pyrantelum 10-20 mg/kg mc. przez 2-3 dni) patrz A. duodenale.

Read the rest of this entry »