Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Artykuły

Korzeń – pod wpływem rozciągania

Korzeń może zmieniać swe ułożenie na przepuklinie jądra i uzyskiwać w ten sposób zwolnienie ucisku i napięcia. O zmianach ułożenia korzenia sygnalizują objawy neurologiczne i ortopedyczne.

Read the rest of this entry »

Postawa ciała kręgosłup

W tym miejscu należy podkreślić bardzo ważny wpływ postawy ciała. W czasie wyprostu lędźwiowy kanał kręgowy oraz otwory międzykręgowe ulegają zwężeniu, podczas zginania zaś poszerzeniu. U osób zdrowych zmniejszenie otworów sięga 50% (w wymiarze przednio-tylnym), ale u osób dotkniętych spondylozą – aż 75% (Weinstein i wsp.).

Read the rest of this entry »

Złamania trzonów

Niestabilne są: 1) wszystkie złamania na skutek urazu bezpośredniego, z uszko-dzeniem łuków i wyrostków stawowych i zwykle więzadła podłużnego, czasem międzykolcowego, a nawet żółtego cechuje je duża skłonność do przemieszczeń wtórnych 2) złamania kompresyjne trzonów pod wpływem mechanizmu zgięcio- wego z uszkodzeniem wyrostków stawowych albo łuków, albo z przerwaniem więzadła żółtego i więzadła międzykolcowego 3) złamanie wyprostne z uszkodzeniem wyrostków stawowych albo łuków 4) złamania ze zwichnięciem wyrostków stawowych. Złamania tej grupy są albo powikłane uciskiem bądź uszkodzeniem rdzenia, albo grożą przemieszczeniem kręgów i wtórnym uszkodzeniem rdzenia.

Read the rest of this entry »

Uszkodzenia jelit

Dość liczną grupę stanowiły dzieci z obrażeniami wielonarządowymi i wielomiejscowymi z uszkodzeniem płuc (17 przyp.) (ryc. 9). U tych pacjentów w większości przypadków obserwowano jednoczesne uszkodzenie narządu ruchu (10 przyp.) oraz dość często obrażenia centralnego układu nerwowego (7 przyp.). W pojedynczych przypadkach uszkodzeniu płuc towarzyszyło uszkodzenie nerek (3 przyp.), wątroby i śledziony (po 2 przyp.).

Read the rest of this entry »

Przypadki inwazji

Przypadki inwazji przebiegających bez wytwarzania przeciwciał należą do rzad-kości, dotyczą bowiem osób z daleko posuniętym upośledzeniem czynności układu odpornościowego, np. pacjentów z zaawansowanym zespołem AIDS. Wobec daleko idącej korelacji zarażenia z wytwarzaniem swoistych przeciwciał przyjęto uważać ich obecność za pewny wykładnik toczącej się inwazji. Po kilkudziesięciu latach owej uproszczonej interpretacji zwiększono wymagania dotyczące odczynów i jakości wyników diagnostycznych, okazało się bowiem, że niektóre z testów dotychczas używanych są mało czułe, wykrywają przeciwciała reagujące z antygenami pasożytów należących do różnych gatunków lub z determinantami antygenowymi substancji nie występujących u pasożytów, np. substancjami grupowymi krwi, poza tym nie dostarczają informacji umożliwiających różnicowanie okresu zarażenia. Zwiększonym wymaganiom nie sprostały powszechnie niegdyś stosowane odczyny precy- pitacji, dyfuzji w żelu agarowym, wiązania dopełniacza czy hemaglutynacji biernej, które są obecnie używane wyjątkowo rzadko. Przykładem testu o utraconej popularności, aczkolwiek wciąż jeszcze wykorzystywanym w laboratoriach Ameryki Łacińskiej, jest odczyn wiązania dopełniacza w diagnostyce choroby Chagasa, tzw. reakcja Machado.

Read the rest of this entry »

Zapobieganie owsicy

Zwalczanie. W zapobieganiu owsicy duże znaczenie ma przestrzeganie higieny osobistej i czystości w mieszkaniu. W przypadku zarażenia E. vermicularis należy przez olaes 1-3 mies. dokładnie podmywać się po każdym wypróżnieniu, spać w obcisłych majteczkach, które po nocy należy prać, a następnie prasować gorącym żelazkiem, nie strzepywać bielizny pościelowej, lecz codziennie ją prasować, opanować odruch drapania i wkładania palców do ust, często myć ręce.

Read the rest of this entry »