Aktywowania genu sensorycznego

-1. Aktywowania genu sensorycznego, a w wyniku dalszych zmian genomu komórki powoduje podjęcie transkrypcji RNA przez geny pro-dukujące twierdzenie to jest poparte faktem zahamowania przebiegu transkrypcji po podaniu hormonu w warunkach działania aktynomycy- ny – D (patrz str. 271).

-2. Wywieranie efektu allosterycznego w białkach biologicznie czyn-nych. 3. Regulowanie przepuszczalności błony komórkowej.

Udział cAMP w przenoszeniu bodźca hormonalnego do wnętrza komórki dotyczy poza adrenaliną większości hormonów. Działanie niektórych hormonów na metabolizm komórki z udziałem cAMP ilustruje

Leave a Reply